• Naše poslanstvo je zagotavljanje varnosti pred požari.
  • V skladu s poslanstvom je oblikovana politika kakovosti, ki obsega sledeče:
  • usmerjeni smo k naročnikom
  • nenehno se izboljšujemo
  • prizadevamo si izvajati procese s strategijo nič napak
  • naše dobavitelje vključujemo kot partnerje
  • varujemo ljudi in okolje

Matej Škerbič
Direktor